Eesti Õpilasesinduste Liit ei kiida heaks õpetajate õiguste suurendamise mõtet

 (48)
Põhikooli tund
Foto in illustreerivFoto: Anni Õnneleid

Eesti Õpilasesinduste Liit on tutvunud Riigikogu poolt menetlusse võetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 505 seaduseelnõuga ning leiab, et sellisel kujul ei peaks see täna realiseeruma.

EÕEL on alati ning toetab ka edaspidi tegevusi, mis suurendavad kooli turvalisust ja seejuures peame eelkõige oluliseks tegeleda ohtude ennetamisega läbi koolirõõmu suurendamise ning koolikiusamise- ja vägivalla vähendamisega. Koolides on oluline tagada hea vaimne ja füüsiline õhkkond, kuid samas on vaja tagada ka koolipere turvalisus. Seejuures aga tuleks olla kaalutlev konkreetsete meetmete osas: kui koolitöötajale antakse ühelt poolt politseilised õigused ja teisalt peab koolitöötajale suutma tagada õppimist soosivat õhkkonda, siis üks võib hakata teisele vastu töötama.

Väga palju räägitakse meetmetest, mis on tagajärgede kõrvaldamiseks mõeldud. Rohkem tähelepanu tuleks pöörata sellele, kuidas taolisi olukordi ära hoida, kus on vajadus kedagi klassist või kooli territooriumilt kõrvaldada või asju läbi vaadata. Fookuspunkt tuleb seada sellele, et ennetada ning tagada rõõmus, vaimselt ja füüsiliselt turvaline keskkond.

EÕEL ei pea õigeks, et nii olulise kaaluga muudatustepakett, mis puudutab suurt hulka õpilasi ning üldist kooli keskkonda ja õhustikku, tahetakse realiseerida ilma eelnevate sisuliste arutelude ja kaasamiseta ning mõjude hindamiseta. Eelnõu seletuskirjas viidatakse, et eelnõu esitamist motiveerib asjaolu, et HTM ei ole teemaga piisavalt kiiresti edasi läinud. EÕEL-i hinnangul on HTM hoo tagasi võtnud arusaadavatel põhjustel arutamaks ja analüüsimaks teemat põhjalikumalt. Seda tuleks teha ka 505 SE puhul.

Seotud lood:

Juhul, kui antud eelnõu esitamine just praegusel hetkel on motiveeritud hiljutistest sündmustest seoses nn Kaagvere kooliga (Maarjamaa Hariduskolleegium), siis tuleks pigem algatada põhjalik analüüs ja arutelu sel teemal, mismoodi taolistes erikoolides edaspidi toimida viisil, mis annab senisest paremaid tulemusi ja tagab koolis turvalisuse. Praegu soovitakse samasugused reeglid kehtestada kõikidele koolidele, kuigi pigem võib olla vajadus reguleerida seadusandlust vaid erikoolide kontekstis. Seetõttu soovitab EÕEL peatada antud eelnõu käsitlemine ning alustada võimalike meetmete väljatöötamist just erikoolidele suunatult.

EÕEL leiab, et kehtiv PGS regulatsioon tagab õpetajatele piisavad meetmed probleemsete situatsioonidega tegelemiseks, eelnõus esitatud õiguste andmine turvakontrolli teostamiseks ja vahetu sunni kasutamiseks ei ole meie hinnangul kooli keskkonda sobivad.

2quick start
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare