Kaksikud Kõrgemas Sõjakoolis: siin saab actionit


Kaksikud Kõrgemas Sõjakoolis: siin saab actionit
Kõrgem Sõjakool

Siim ja Sander Poak on kaksikvennad, kes õpivad esimest aastat Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis maaväe õppesuunal.

Tartus sündinud ja Türil üles kasvanud kaksikuid on omavahel palju segamini aetud, eriti ajateenistuses, kuhu vennad kohe pärast gümnaasiumi läksid. „Eks igal inimesel on oma asi, mille järgi ta meid eristab. Aga kui juba oma ema meid segamini ajab, mis siis teistelt loota,“ naljatas Sander.

Siim ja Sander Poak Kõrgem Sõjakool

Kaksikud kasutasid Kõrgema Sõjakooli poolt pakutavat võimalust sooritada sisseastumiskatsed enne ajateenistuse läbimist. „Tegime katsed juba ajateenistuse ajal ära. Nii teadsime juba pikalt ette, et koht sõjakoolis on olemas,“ ütles Sander. Sel aastal ootab Kõrgem Sõjakool kõiki huvilisi kandideerima 18. juunist 2. juulini, mil saab esitada dokumente sisseastumise infosüsteemis (SAIS). Sisseastumiskatsed toimuvad aga 16.-18. juulil, mil kandidaadid pannakse proovile akadeemilise testi ja kutsesobivusvestlusega.

Soov juhtida inimesi tõi Kõrgemasse Sõjakooli

Kaksikud kinnitavad, et sõjakool oli nende teadlik valik. Noorkotkastena alustanud vennad on hetkel ka Kaitseliidu tegevliikmed ning just Kaitseliidust sai nende militaarhuvi alguse. „Meile hakkas see süsteem ja elu meeldima, tundus põnev. Sõjakool oli sellele igati loogiline jätk,“ rääkisid kaksikud. „Kuna sõjakooli reklaamid olid väga huvitavad, hakkasime ise asja edasi uurima, mida see kool endast kujutab. Minu arust on päris äge inimesi juhtida. Muidugi on ka suur vastutus, sest sa juhid üksust ja oled neile eeskujuks,“ rääkis Sander.

Kõrgemas Sõjakoolis õppivad kadetid on tulevased ohvitserid ehk sõjaväelised juhid. Õpe kestab kolm aastat ja valida saab maa-, õhu- või mereväe õppesuuna vahel. Keda need teemad huvitavad, on 8. juunil oodatud sõjakooli infopäevale, et saada rohkem infot sisseastumiskatsete, õppimisvõimaluste ja elutingimuste kohta. Infopäev toimub Tartus aadressil Riia 12 algusega kell 11.30.

Õpe sõjakoolis on täis actionit ja ägedaid kaaslasi

„Sõjakool pole kaugeltki mingi tavaline kontoritöö, siin saab ikka korralikult actionit. Lisaks võtab kogu kaader meid kui kolleege ja siin on ka väga ägedad traditsioonid,“ rääkis Sander. „Lisaks seltskonnale meeldib mulle see süsteem, millele kool on üles ehitatud. Siin saab tugevaks ka vaimselt. Kui sul on näiteks välilaagris külm, siis kannatad selle ära ja oled järgmisel päeval tugevam,“ lisas Siim.

Oma kursusega on kaksikud väga rahul. „Üksteist aidatakse väga palju, abi saab ka vanemalt kursuselt,“ ütles Siim. „Juba päris alguses oli metsas näha, kuidas kursus üksteist hoidis ja toetas,“ lisas Sander.

“Kui keegi arvab, et me põrkame sõjakoolis ainult metsas ringi, siis nii see pole. Klassitunde ja muud akadeemilist poolt on ka, õpe on väga kõrgel tasemel,“ rääkisid kaksikud. „Kellel vähegi tahtmist ja nuppu on, saab sõjakoolis kenasti hakkama. Pead lihtsalt iseendale ja teistele näitama, et tahad siin olla ja õppida,“ rääkis Sander.

Igale sõjakooli õppurile on tagatud palk ja tasuta elamine Tartu kesklinnas

Erinevalt teistest kõrgkoolidest on Kõrgema Sõjakooli kadettidele tagatud igakuine palk alates 650 eurost, mis võimaldab keskenduda vaid õppimisele. Lisaks on sõjakooli õppuritele tagatud tasuta arsti- ja hambaravi ning võimalus elada tasuta ühiselamus, mis asub õppeklassidega samas majas.
Samuti pakub Kõrgem Sõjakool oma õppuritele vaba aja sisustamiseks erinevaid treeninguid ja huviringe. Ühiselamuga samas hoones paikneb jõusaal, matisaal ja lasketiir, lisaks on võimalik sportida Maaülikooli spordihoones. Valida saab pallimängude, aga ka näiteks maadluse ning erinevate individuaalalade vahel.

Mis saab pärast sõjakooli?

Kooli lõpetanutele omistatakse nooremleitnandi auaste ja nad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjaväelise juhtimise erialal. Pärast sõjakooli lõpetamist asuvad värsked ohvitserid tööle erinevatesse Kaitseväe väeosadesse, kus neile on tagatud kindel töökoht ja palk, samuti põnev ja väljakutseid täis töö!

Uuri rohkem infot sõjakooli kodulehelt, Facebookist ning Instagramist: @sojakool.