Laste töötamisele hakkavad peagi kehtima uued reeglid

 (1)
Rahakott
RahakottFoto: Anni Õnneleid

8. mail jõustusid töölepingu seaduse muudatused, mis võimaldavad alla 18-aastastel noortel senisest rohkem tööelus kaasa lüüa. Lisaks jõustuvad 1. juulil 2017 veel täiendavad muudatused, mis teevad tööandjatele lihtsamaks Tööinspektsioonile andmete esitamise alla 15-aastaste laste töötamise kohta.

Tänavu aprillis võeti Riigikogus vastu töölepingu seaduse muudatused, mis jõustusid 8. mail ning teises etapis jõustuvad veel käesoleva aasta juulikuust.
Uue muudatuse jõustumisest lubab töölepinguseadus tööandjal vähemalt 13-aastase noorega sõlmida tööleping põllumajandustööde, kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavate abitööde või toitlustus- või majutusettevõttes tehtavate abitööde või muude kergete tööde tegemiseks. Seejuures peab tööandja tegema kindlaks, et lapsed ei puutuks töökeskkonnas kokku neile keelatud töökeskkonna ohuteguritega. Nende hulka kuuluvad näiteks töötamine kõrge või madala õhutemperatuuriga ruumis, suure psüühilise koormuse all töötamine ning töötamine kohas, kus tapetakse loomi ja linde.
Samuti on levinud tendents, et noorega sõlmitakse käsundusleping, mis on oma sisult klassikaline tööleping. Käsundusleping on olemuselt leping, mis sõlmitakse iseseisvalt teenust osutava töötajaga. Kuna lapseealisel aga puuduvad enamasti teadmised ja oskused, kuidas teatud alal efektiivselt töötada, on tal ka võimatu lepingutingimusi täita. Samuti on alaealine piiratud töövõimega, mistõttu on lapsevanemal või muul seaduslikul esindajal kohustuslik leping heaks kiita.
8. maist jõustus aga ka terve hulk muudatusi, mis puudutab just laste töö- ja puhkeaega ning mitte kõik tingimused ei läinud seejuures leebemaks. Piirangud on seotud eelkõige noore esmakohustusega ehk käia koolis ja õppida ning vaid juhul, kui aega üle jääb, teha tööd. 7–12-aastased lapsed tohivad töötada 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning 3 tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul ainult koolivaheajal. 13-14-aastased või vanemad koolikohustuslikud töötajad võivad töötada 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal. Lisaks ei tohi koolikohustuslik alaealine töötada 20.00–6.00 vahelisel ajal ning mittekoolikohustuslik 22.00–6.00 vahelisel ajal.
1. juulist muutub alla 15-aastase tööle võtmiseks vajalik nõusoleku taotlemise kord. Tööandja on kohustatud vähemalt 10 tööpäeva enne alaealise tööle asumist tegema kande töötamise registrisse. Lisaks tavalisele töötamise kandele tuleb registrisse märkuste lahtrisse märkida andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste, sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustuste ning koolikohustuslikkuse kohta.

Allikas: Tööinspektsiooni ajakiri Tööelu

2quick start
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare