Palju õnne, uued tudengid!


Palju õnne, uued tudengid!
TLÜ

Täna avalikustas Tallinna Ülikool infosüsteemis SAIS bakalaureuseastmesse vastuvõetute nimekirjad. Magistri- ja doktoriõppe õppekohti on ülikool pakkunud jooksvalt pärast vastuvõtueksamite tulemuste selgumist.

Õppekoha pakkumise saanutele paneb ülikool südamele, et õppetööle registreerutaks infosüsteemi SAIS kaudu kolme päeva jooksul.

„Tähtajaks registreerumata üliõpilaste vastuvõtmise otsus tühistatakse ja vabanenud õppekohale võetakse vastu konkursiga välja jäänud kandidaadid pingerea alusel,“ lausus vastuvõtu peaspetsialist Merit Paist. „Neil on siis taas kolm päeva aega oma õppimatulek kinnitada.“

Kõik ülikooli õppima asuvad üliõpilased peavad sõlmima ka õppelepingu. Seda saab õppelepingu veebilehel teha 24 tundi pärast õppimatuleku kinnitamist, kuid hiljemalt 18. augustil 2017. „Doktorandid enne immatrikuleerimist õppelepingut sõlmima ei pea,“ selgitas Paist.

Eestist laekus Tallinna Ülikooli umbes 7400 avaldust. Uusi üliõpilasi võetakse vastu 45 bakalaureuse-, 50 magistri- ja 14 doktoriõppe kavale. Välisriikidest pärit kandidaatidelt on laekunud üle 800 avalduse.

Küsimuste korral võta palun ühendust vastuvõtu peaspetsialisti Merit Paistiga telefonil 640 9235 või kirjuta talle aadressil merit.paist@tlu.ee.