Tallinna Ülikooli erialade tipus püsib psühholoogia, suurim konkurss haldus- ja ärikorralduses


Tallinna Ülikooli erialade tipus püsib psühholoogia, suurim konkurss haldus- ja ärikorralduses
TLÜ

4. juulil lõppes sisseastumisavalduste vastuvõtt Tallinna Ülikooli. Bakalaureuseõppe ja rakenduskõrghariduse erialadele laekus 4947 ja magistriõppe erialadele 1660 avaldust. Koos doktoriõppega on avaldusi kokku 6711.

Sel õppeaastal avatakse Tallinna Ülikoolis 39 bakalaureuseõppe, kuus rakenduskõrghariduse ning 60 magistriõppe eriala. Traditsiooniliselt suur on konkurss bakalaureuseõppe erialadel. Avalduste arvult on kolm esimest psühholoogia (399), haldus- ja ärikorraldus (375) ning alushariduse pedagoog (260). Avaldusi õppekoha kohta oli kõige enam haldus- ja ärikorralduses (15), järgnesid reklaami ja suhtekorralduse eriala reklaami suund (14,27) ja suhtekorralduse suund (10,87).
Magistriõppe erialadele oli tung tava kohaselt väiksem, tipus on seal avalduste arvult organisatsioonikäitumine (148), konkursi mõttes aga sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (3,94).

Välistudengite huvi on tänavu aga rekordiline. Bakalaureuseõppesse soovib astuda 400, magistriõppesse samuti 400 ning doktoriõppesse 113 tudengit, need arvud pole aga veel lõplikud. Tänavu avas ülikool ka mitu uut ingliskeelset magistriõppekava, nagu avatud ühiskonna tehnoloogiad, haridusinnovatsiooni juhtimine ning sotsiaalne ettevõtlus.

Sisseastumiseksamid Tallinna Ülikooli toimuvad 6.–12. juulini. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse magistriõppe puhul jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 13. juulil, bakalaureuseõppe puhul aga 13. juulil. Õppima asumise soovist tuleb teada anda kolme päeva jooksul pärast vastuvõtmise teate saamist.

Täpset infot sisseastumise kohta annab Tallinna Ülikooli vastuvõtu peaspetsialist Merit Paist telefonil 6409 235 ja e-posti aadressil merit.paist@tlu.ee.

TLÜ