Kunagi arvati elu eksisteerivat Kuul, tõestati aga vastupidist. Järgmiseks hakati elu märke otsima Marsilt, aga sealtki ei leitud. Jõuti selgusele, et meie päikesesüsteemis eksisteerib elu ainult ühel planeedil — Maal. Seejärel hakati arenenud raadiotehnika abil otsima naabreid väljaspoolt meie päikesesüsteemi.

Kogu jant tõstatab aga küsimuse: kellele seda kõike vaja on? Kas tõesti 6 miljardist inimesest meie koduplaneedil vähe on, et vaja otsida suhtluspartnereid väljaspoolt…

On mitmeid võimalusi, miks pole siiani kedagi (midagi?) leitud: elu tekkeks soodsate tingimustega kohti on väga vähe; kompleksne elu on haruldane; arvestatavaid vaatlusi on tehtud vähe ja seda liiga lühikese aja jooksul. Aga just aeg on see, mida vaja on. Võibolla mõni naaber-päikesesüsteemis asuv planeet kihab elusorganismidest, kuid veel on vara oma pead selle eest panti anda. Veelgi enam — kes garanteerib, et oletatavad elusorganismid üleüldse intelligentsed on?

Paneb ikka imestama küll, et sajad ja tuhanded inimesed on väitnud end nägevat nn lendavaid taldrikuid, maaväliseid olendeid või koguni kirjeldanud, kuidas neid tulnukate poolt rööviti.

Lubage siiski skeptiliseks jääda: nende nähtud “külalised” ei pruugi sugugi olla naabrid teistelt planeetidelt, vaid on suures osas inimeste enda psüühika või fantaasia vili. Fantaasiast rääkides — näiteks usuvad paljud ameeriklased, et valitsus peidab riigis tulnukaid — täielik teater!

Väga suuresti on tulnukate teema populaarsust tõstnud fakt, et nad on üheks meelisteemaks nii filmikunstis kui ka kirjanduses (science-fiction). Maavälise intellektiga niisugusel või teistsugusel viisil suhtlemine on muutunud laiadele massidele suunatud kunstis täiesti loomulikuks ega tekita kelleski imestuseraasugi.

Tänu filmides kujutatavale, on saanud inimene ettekujutuse, milline võiks olla ning välja näha üks korralik Maaväline olend: intelligentne roomaja, tsiviliseeritud kaheksajalgne, superlimane isend, viie meelega varustatud must pilv universumi pimeduses jne. Tulnukad on muutunud omamoodi uskumise objektiks — müüdiks tänapäeva moodi.

Uskumine elu olemasolusse teistel planeetidel või selle ignoreerimine on saanud pigem maailmavaateliseks kui loogiliselt argumenteeritavaks probleemiks. Seetõttu ongi tulnukate olemuse kohta väga raske mingit asjalikku seisukohta luua, kuna too seisukoht ripub väga tugevalt konkreetse indiviidi maailmavaate küljes, mis teeb küsimuse erapooletu arutamise võimatuks.

Aga mine sa võta kinni, võibolla on tõesti kusagil keegi?