• Eelised tööturul — kutseharidus sobib väga hästi neile, kellele meeldib õppida praktilisi erialasid, kus õppe käigus omandatud teadmistele ja oskustele on hiljem tööturul kerge rakendust leida. Vähemalt pool kutseõppe mahust on praktika, mis toimub nii kutseõppeasutuse praktikabaasides kui reaalses töökeskkonnas.

• Hobi ja töö käsikäes — kutsehariduses pakutavate erialade valik on väga lai, ulatudes juuksurist mööblirestaureerimiseni ja kokaametist mehhatroonikuni. Oma huvidele ja eelistustele sobiva eriala leiab pakutavate seast iga huviline.

• Kiirelt amet selgeks — näiteks kutseõpe keskhariduse baasil võib olenevalt valitud erialast kesta kuuest kuust kuni kahe ja poole aastani. Õppeaeg on kutseõppes reeglina lühem kui kõrgharidusõppes ja noortel, kes kibelevad kiiremini iseseisvuma, on võimalik rutem tööle asuda.

• Mugav ja kättesaadav haridus — Kutseharidus on kättesaadav noortele üle Eesti, sest igas Eesti maakonnas on vähemalt üks kutseõppeasutus. Kui huvitavat eriala õpetatakse kodust kaugel asuvas koolis, siis on õpingute ajal võimalik elada kooli juures olevas korrastatud ja mugavas õpilaskodus. Paljude kutseõppeasutuste õppehooned, praktikabaasid ja õpilaskodud on juba renoveeritud ning neis on loodud õppimiseks väga head ja kaasaegsed tingimused.

• Toetused — kutsehariduse omandamine on enamasti tasuta ning lisaks keskhariduse baasil kutseõppes õppijatel on heade õppetulemuste korral õigus saada nii põhi- kui ka täiendavat õppetoetust, samuti on neil õppelaenu taotlemise võimalus.

• Perspektiivikas — kutseõppeasutuse lõpetamise järel võib jätkata õpinguid kõrgkoolides. Sageli annavad rakenduskõrgkoolid ning ülikoolid kutseõppeasutuse lõpetanutele sisseastumisel lisapunkte, kui õpinguid jätkatakse samas õppevaldkonnas.

• Paindlik — KUTSEÕPPES LEIDUB KOHT IGAÜHELE. Õppida saab nii täiskoormusega kui sessioonõppes ja ka töökohapõhises õppevormis.

Leia oma amet ja ole kursis värskete kutsehariduse uudistega SIIN!