15. augusti seisuga lisandus veel üle kahe tuhande seitsmesaja avalduse, seega kokku 14 079 avaldust, millest ligi 6600 avaldust olid põhikooli baasil (kõik õppevormid) ja üle 7400 avalduse keskkooli baasil.

Nii põhi- kui keskhariduse baasil on populaarseimad arvutierialad, autoerialad, kokk, hotelli- ja majutusteenindus. Ainult keskkooli baasil ärikorraldus, raamatupidamine ja juuksur. Populaarseks on tänavu muutunud tervishoiu kõrgkoolides (Tallinnas ja Tartus) kutsehariduse tasemel õpetatavad erialad (hooldustöötaja, lapsehoidja, erakorralise meditsiini tehnik).

Populaarsemad koolid olid möödunud õppeaastal Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Polütehnikum, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Majanduskool, Pärnu Kutsehariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus ja Tervishoiu Kõrgkoolid Tallinnas ja Tartus.

Paljudes kutseõppeasutustes algab osal erialadel keskkooli baasil õppetöö novembris ja kestab kuni veebruari lõpuni või märtsi alguseni. Selline paindlikkus on tingitud kogetud situatsioonist, kus kõrgkoolist väljalangenu või tööturult vabanenu soovib aega ratsionaalselt kasutada. Peale 1.septembrit avatavad õppegrupid augusti kuu ülevaates ei kajastu.

Kutseharidusse on vabade kohtade olemasolul võimalus valik teha ja õppima asuda kuni 31.augustini või siis jälgida kooliti informatsiooni hiljem avatavate erialade kohta keskhariduse baasil.