Kui sul on huvi tutvuda sellega, siis Marketingi Instituudi kodulehelt leiad selle.

Lühidalt öeldes on tegu põhjaliku inglisekeelse tarbijakäitumise analüüsiga, kus uuritakse Eestlaste õnnetunde mõju tootele hinnagute andmisel ning ostude sooritamisel ning püütakse jõuda järeldusele, kas põhiemotsioonidele suunatud tegevusega saaks kasumit suurendada.

Tubli töö, Ines!