Kui Sa peaksid võõrale tänavalt kolme lausega müüma maha keevitaja elukutse, siis kuidas see kõlaks?

Ma tooks välja, et keevitaja erialal nälga ei jää. Keevitaja on väga tähtis persoon igal ehitusplatsil, masinaehitusel ja mujal. Oskustega keevitaja on alati tööturule oodatud. Olen kindel, et lähima paarisaja aasta jooksul keevitaja eriala välja ei sure, seega julgustan noori seda ametit õppima, sest tööd jätkub kõigile.


Mida soovitad noorele, kes on valiku vahel, kas minna õppima ametikooli või üldhariduskooli?

Nendele, kes ei suuda otsustada, soovitan teha ühe katse. Proovi mitu tundi järjest olla arvutis nii, et Sa ei mängi mänge ega istu sotsiaalmeedias. Selle asemel Sa loed ning sorteerid faile ja dokumente. Kui hakkad selle tegevuse peale magama jääma, siis kontoritöö ei ole Sinu jaoks ja kaalu hoopis mõnd käsitööoskust nõudva eriala.

Eenne kui kutsekooli läksin, õppisin samuti gümnaasiumis. Ma ei kahetse seda, sest sain tänu gümnaasiumile hea hariduse. Aga paljud põhikooliaegsed klassikaaslased, kes läksid gümnaasiumi asemel edasi ametikooli, teenisid samal ajal juba raha ja said endale kõike meelepärast lubada. Seega on siin hariduse ja materiaalsete võimaluste küsimus. Kui tahad kiirelt raha teenida, siis sobib Sulle kutsekool, sest saad sealt konkreetse eriala, mille pinnalt juba tööturule siirduda. Kui Sind huvitavad aga üldisemad teadmised maailma toimimisest, siis mine kindlasti üldhariduskooli ja sealt juba vastavalt huvidele edasi õppima.


Sa ise läksid kutsekooli pärast gümnaasiumi ning oled tänaseks oma õpingud ka lõpetanud. Kui nüüd tagasi mõelda, siis kuidas meenutad oma keevitaja õpinguid?

Õpingud olid väga huvitavad. Läksime keevitust õppima koos sõbraga. Meie grupis oli ligi 30 inimest ja me olime nende seast kõige vanemad. Vanusest tulenevalt tundsime kohustust teha tööd ja õppida võimalikult hästi, et saaksime olla eeskujud, mitte negatiivseks näiteks kaasõpilastele.


Kas keevitajaks õppimine on keeruline?

Kui aus olla, siis esimesel praktikapäeval tahtsin õppimisest loobuda, kuna kõik tundus keerulisem kui esialgu arvasin. Aga iga algus on ju raske. Esimese tagasilöögi peale ei tohiks kohe alla anda. Mõtlesin oma tulevikuplaanidele ja meenutasin keevitusinsenerist vanaema. See motiveeris mind järgmisel hommikul ikka ja jälle kooli tulema, õppima ja pingutama.


Milline oli Sinu tavaline koolipäev?

Koolis oli tasakaalus nii praktika kui ka teooria. Kolm päeva nädalas oli meil koolisisene praktika ja kaks teoreetilist päeva. Koolis olid olemas kõik vajalikud materjalid ja tööriistad, mis tagasid head õppetingimused. Kuna käisin kooli kõrvalt ka tööl ja puudusin vahel koolist, siis leidsime meister Viktor Ivarineniga mulle sobiva lahenduse, et ei töö ega kool kannataks. Nimelt sain vajadusel ka teises grupis ja igal sobival hetkel koolis praktilisi ülesandeid lahendamas käia.

Kuna ma polnud erialaga varasemalt kokku puutunud, oli iga ülesanne minu jaoks huvitav väljakutse, kus end taas proovile panna. Sain kohe aru, et keevitus on mehaanikakoolis väga kõrgel tasemel ja kõik omandatud oskused annavad mulle tulevikuks konkurentsieelise


Täna oled Sa jõudnud nii kaugele, et juhid oma firmat, millega Su firma tegeleb?

Minu firma tegeleb transportteenustega, veokite remondi ja avariikorras keevitusremonttöödega. Põhisissetulek tuleb aga töötades projektijuhina ühes torufirmas, kus tegelen välitrasside ehitusega.


Kujutame ette, et üks noor soovib Sinu juurde tööle tulla, siis mis oleks Sinu peamine ootus tööle kandideerivale noorele keevitajale?

Noortel keevitajatel on sageli keeruline tööelu alustada, sest paljud tööandjad ei taha spetsiifilise väljaõppega tegeleda. Oodatakse juba kogenud keevitajaid. Täna olen ka ise olukorras, kus keevitan ennekõike torusid, mis nõuab aastaid harjutamist ja on juba keevituse kõrgem pilotaaž. Aga kui mul on pakkuda mõnda lihtsamat tööd, siis kutsun kindlasti noori keevitajaid oma meeskonda. Nende valikul hindan kõrgelt vastutustundlikkust ja ausust. Minu jaoks on see uhkuse asi, kui saan noort kolleegi tema teekonnal tööellu aidata.


Oled ka keevituse eriala õpetaja. Kuidas Sinust sai õpetaja?

Kuigi mu põhitöö on seotud eraettevõtetega, siis õhtuti olen ikka hea meelega koolis. Kui ma veel Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis õppisin, siis kuulsin, et kool vajab oma meeskonda noori kutseõpetajaid. Alguses ei mõelnud ma üldse, et mina võiks seda rolli täita. Ühel päeval helistas mulle aga kooli direktor Dimitri Koromnov, kes kutsus mind töövestlusele. 


Kuna õpetaja töö nõuab hulgaliselt ressursse oma aja ja teadmiste näol, ent samas annab palju ka vastu, siis võtsin seda kui väljakutset. Võtsin pakkumise vastu, sest teadsin, et õpetajana tulevikus igav ei hakka.


Kirill panustab tänavu ka üle-eestilise kutsemeistrivõistluse Noor Meister korraldusse, kus ta koos kooliga veab keevitajate võistlust. Eesti noorte keevitajate oskustega saab tutvuda 6.-7. märtsil kutsehariduse suursündmusel Noor Meister 2015. 18 kutseõppurit võtavad mõõtu individuaalses keevitamises WPS-i alusel ning lahendavad teoreetilise ülesande. Nende põhjal selgub Eesti parim noor keevitaja.

Noorel Meistril võtavad ühtekokku mõõtu pea 350 kutseõppurit 25 erialal, avatud on töötoad ametite proovimiseks, õppimisvõimalusi tutvustavad 31 kutsekooli üle Eesti. Sissepääs on kõigile huvilistele tasuta! Uuri lähemalt www.noormeister.ee ja liitu üritusega Facebookis.

***
Tööandja kommentaar
Marina Mihejeva, BLRT Grupi vanem personalispetsialist

Kutseharidus on eelduseks valdkonna ettevõttes tööle saamisel. Kutseõppeasutuse lõputunnistus annab ettevõttele kindlustunde, et inimene on oma ametikohal pädev. Tänapäeval on nõudmised keevitaja teadmiste ja oskuste tasemele väga kõrged, nii et vajalikku kvalifikatsiooni saamine ilma ametikooli õpingute läbimiseta on praktiliselt võimatu.

Hea keevitaja peab oskama lugeda jooniseid ja tehnilist dokumentatsiooni ning tundma materjalitehnoloogia ja kvaliteedikontrolli põhimõtteid. Seejuures tagab hea kvalifikatsioon töö ja tasu mitte vaid selle omanikule, vaid ka paljudele teistele spetsialistidele. Näiteks metallkonstruktsioonide tootmise protsessis tagab üks keevitaja tööd veel seitsmele erinevale spetsialistile.

Kõrge keevitajate kvalifikatsioon on Eesti ettevõtetele seda olulisem, mida rohkem täidetakse rahvusvaheliste ettevõtete tellimusi. See esitab nõudmised kvaliteedile, sh eeldatakse keevitaja puhul rahvusvahelise keevitussertifikaadi olemasolu. Kasuks tuleb ka võõrkeele oskus.

Kaasaegne tootmine, k.a. keevitustehnoloogia ja -seadmed, arenevad väga kiiresti, näiteks võetakse üha rohkem kasutusele keevitusautomaate. Kogenud keevitajad, kes oskavad näha tervikpilti, analüüsida olukorda ja leida õigeid lahendusi, on valdkonna ettevõtete järjepidevuse aluseks.
Keevitaja haridust omandanud noored leiavad endale töökoha eelkõige metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes. Lisaks sellele on keevitajad olulised laevaehituses ja -remondis, ehituse, energeetika ja muudes valdkondades.

Keevitus on sõltuvalt valdkonnast erinev, nii kasutusel oleva keevitusmeetodi kui ka keevitatava materjali osas. Seega saab igaüks endale valida meelepärase lähenemise. Keevitaja haridus ja töökogemus annavad head väljavaated tuleviku karjäärivalikuteks. Õpihimulisel ja arenemisaltil keevitajal on näiteks võimalik vastava täiendõppe läbides saada keevitusinseneriks, kvaliteediinspektoriks, meistriks või tootmisüksuse juhiks. Kontsernis BLRT Grupp on selliseid näiteid palju.