Tehnika ning tehnoloogia arenguga on küll tekkinud poolautomaat-, automaat- ja robotkeevitus ehk siis keevituskäppa ei peagi alati enam inimene hoidma. Kuid keevitusseadme peab seadistama ikkagi keevitaja.

Mehaanikakool on Eesti kõige võimsam keevitajate koolituskeskus. Mingil põhjusel on keevitaja elukutse aga venekeelsete õppijate seas siiani olnud palju populaarsem kui eestlaste endi seas.
Eesti poisid ja tüdrukud! Siin on teile võimalus, ärge magage maha.
Mehaanikakool võtab septembris vastu esimese eestikeelse keevitajate kutsekeskhariduse õpperühma.

Omandatakse nii keevitaja amet kui keskharidus. Õppida tuleb kokku kolm aastat, sellest kaks käiakse koolis, kolmandal ollakse valdavalt juba ettevõtetes praktikal. Julgemad ja osavamad saavad aga kogenud keevitajate kõrval töötamisega alustada juba teise kursuse lõpus või siis minna hoopis välismaale praktikale.

Keevitusviise on kokku sadu. Keevitajaks õppimist on siiani tavaliselt alustatud kõige lihtsamast ehk gaaskeevitusest, seejärel võetud ette käsikaarkeevitus ning poolautomaat- ehk MIG/MAG-keevitus. Kõige kvaliteetsema ehk TIG-keevituseni, ei ole keevitajate algastme väljaõppes siiani üldse jõutudki. Rääkimata automaatkeevitusest, mille õpetamiseks ja õppimiseks ei ole Eesti koolides siiani olnud isegi mitte võimalust.

Murrame jääd! Mehaanikakoolis on alates sellest aastast võimalik õppida põhjalikult uuendatud, Euroopa tööturu nõuetele vastava õppekava alusel. Õpingud lõpevad kutseeksamiga, kus näidatakse ette oskused poolautomaat- ja TIG-keevituses, vähese vaevaga on lisaks võimalik omandada ka eurosertifikaat. Tee Euroopa kõrgepalgaliste oskustööliste hulka on avatud. Kõigest 3 aastaga!

Õpingute jooksul omandatakse kokku vähemalt kolm keevitusliiki, tehakse tutvust keevitusautomaatide ja CNC-plasmalõikusega ning harjutatakse tehniliste jooniste alusel töötamist. Keskharidus pealekauba.

Infot meie tegemiste kohta saab kooli kodulehelt www.tlmk.ee, aga võib ka helistada erialajuhile – telefon 6360119.

Asume Tallinnas, Ülemiste keskuse lähedal, aadress Uuslinna 10.

Väljastpoolt Tallinna õppijatele pakume ühiselamukohta. Sisseastumiseks tuleb võtta kaasa oma põhikooli lõputunnistus ja isikut tõendav dokument ning meie juurest läbi tulla. Nii lihtne see ongi.