Meenutuseks, et OÜ-tamiseks nimetas Äripäev meelelahutajad, kes pakuvad osaühingute nime alt teenust, maksmata palka või makse, ent võttes välja dividende. Ühe näitena oli käsitletud peaminister Taavi Rõivase elukaaslast Luisa Värki ning tema ettevõtet OÜ Noodivõti.

"Mul on hea meel, et pressinõukogu rahuldas minu kaebuse ning tuvastas, et Äripäev on esitanud ebatäpset informatsiooni ja kirjutanud minule kuuluvast ettevõttest ebaõiges kontekstis. Veelgi olulisemaks pean aga otsuse pretsendentiloovat mõju - loodan väga, et end ettevõtjate häälekandjaks pidava lehe suhtumine väikeettevõtjatesse muutub mõistvamaks, ehk isegi positiivsemaks," kirjutas Värk Facebookis.

"Pressinõukogu saatis oma tauniva otsuse Äripäevale 28. detsembril, seda kummalisem on aga toimetuse valik otsuse avaldamisega viivitada ning taunimist leidnud lugu (kolm päeva peale otsust) toimetuse poolt kogu aasta parimaks valida. Kui pressinõukogu poolt hukkamõistetud lugu on toimetuse hinnangul “aasta parim", siis seab see küsimärgi alla toimetuse suhtumise ajakirjanduse eneseregulatsiooni ja võimekusse eksimusi mõista. Pealkirjad kujundavad hoiakuid ühiskonnas ning tänastest artiklitest sõltub muuhulgas see, kui paljud koolinoored on tulevikus ettevõtjad. Ajakirjandusel on suur võim ning sellega kaasneb mõistagi ka suur vastutus. Tänan pressinõukogu õiglase otsuse eest ja kõiki inimesi, kes õigluse jaluleseadmist on toetanud.

P.S. Olgu faktitäpsuse huvides üle korratud, et minule kuuluvast OÜ-st on omanik ja juhatuse liige raha välja võtnud üksnes palgana ning tasunud sellelt alati kõik maksud. Kõik vihjed maksukoormuse optimeerimisele on kohatud ja sellele juhtisid tähelepanu ka maksuamet ja pressinõukogu," lisab ta.

Mul on hea meel, et pressinõukogu rahuldas minu kaebuse ning tuvastas, et Äripäev on esitanud ebatäpset informatsiooni...Posted by Luisa Värk on Tuesday, 5 January 2016