Ajakiri vaatleb ühiskonda läbi feministlik-humanistliku prisma. “Kuna tagasiside meie ajakirja esimesele numbrile oli niivõrd positiivne, siis oli selge, et tuleb leida võimalusi sellega jätkata,” ütles toimetuse liige, näitleja Mari-Liis Lill.

Teises numbris analüüsib ajakirjanik Maris Sander abordivastast liikumist Poolas ja Eestis, folklorist Merili Metsvahi vaatleb naiste positsiooni ajaloos ja Jürgen Rooste kirjutab isaseks surutud meestest. Jim Ashilevi teeb soorollide lühikursuse marslasele, samuti arutleme koos Kaja Kallase, Aet Kuusiku ja Raili Marlinguga „õige” ja „vale” feminismi üle, räägime laste kasvatamisest ja soostereotüüpidest ning portreteerime peaministri kaitsenõunikku Kadri Peetersit ja tegusat Pärispea külavanemat Ingeldrin Augi.

Teise numbri väljaandmine sai võimalikuks tänu Sotsiaalministeeriumile, kes toetas ajakirja Norra Toetuste 2009–2014 programmist „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“.

„See tähendab, et valdavalt levib ajakiri tasuta ning jaemüüki Levipunkti müügikohtadesse jõuab vaid väike kogus,” selgitas ajakirja toimetaja Maria-Lee Liivak. “Ajakirjad jõuavad selle nädala jooksul pea kõigisse Eesti raamatukogudesse ning paljudesse kohvikutesse ja teistesse vaba aja veetmise paikadesse.”

“sugu: N” toimetusse kuuluvad näitleja Mari-Liis Lill, lavastusdramaturg Maria-Lee Liivak, ajakirjanik Kadri Bank ja fotokunstnik Iris Kivisalu.

Pressiteatele on lisatud näited ajakirja lehekülgedest.