Setomaalt pärit Georgi-Rene Maksimovski kandis uhkelt välja seto rahvarõiva ainetel valminud komplekti.

Esihärra kostüümi juurde kuulus ka kaabu, mis püsis ka vabariigi hümni ajaks mehel raudkindlalt peas. Tava kohaselt peavad meesterahvad võtma siseruumides peakatte peast. Kas etiketipolitsei pigistab antud olukorras silma kinni, sest tegemist on rahvariidega, või eksis Maksimovski suure närviga esimest tähtsaimat üritust mööda saates raskelt kommete vastu?

Hea lugeja, anna teada, kas panid apsakat tähele ning kas sulle tundub selline käitumine maitsetuna?