TTÜ inseneriteaduskonnast sirguvad insenerid, innovaatorid, leiutajad ja ettevõtete juhid, kes hakkavad kujundama tulevikutehnoloogiaid. Selliste tippspetsialistide järele on juba praegu suur vajadus ning inseneriharidust vajavaid töökohti pakutakse rohkem, kui on nende täitjaid. Seepärast ongi TTÜ inseneriteaduskond uuendanud sel aastal esimese kõrgharidusastme erialasid ning kutsub gümnaasiumilõpetajaid ja kõiki teisi õppida soovijaid kandideerima 14 uuele erialale.

Õppekavade reformi tulemusena on inseneriteaduskonna õppekavade arv vähenenud kolmandiku võrra. „Uute õppekavade loomisel oli eesmärgiks valdkondade vahelise sünergia loomine ning erialade vaheliste oskuste ja teadmiste integratsioon,” ütles inseneriteaduskonna dekaan Arvo Oorn. „Näiteks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laialt integreeritud kõikide valdkondade erialaainetesse, kuna ettevõtted vajavad infotehnoloogiat valdavaid spetsialiste, kuid mitte ainult IT-teaduskonnast, vaid just inseneritaustaga, kes tunnevad ka tehnoloogilisi ja tööstusprotsesse.”

Paindlikkus õppimises

Üks oluline aspekt inseneride õpetamisel on õppe paindlikkus. „Õppeprogrammid on muutunud sisutihedamaks ja keskenduvad õpiväljundite tagamisele, mille tulemusel omandatakse juba bakalaureuseõppes kindlad kutseoskused. Üliõpilane saab spetsialiseerumise suuna ehk peaeriala valida üldjuhul teisel või kolmandal õppeaastal, olles tutvunud valdkonna üldainetega. Nii on üliõpilastel eriala valides rohkem sisemist kindlust, et on valinud õige õppesuuna, kuna teavad valdkonna pakutavaid võimalusi,“ selgitas Oorn. Tänapäeva elurütmis jätkamiseks on vaja tagada suuremat paindlikkust ka õpetamise osas. Seda uued õppeprogrammid ka teevad.


Tööandja soovitab: oluline on seostada õpitu praktikaga
ABB ajamite ja taastuvenergiaseadmete tehase tooteinseneride osakonna juht Illo Jõe

Tööturg otsib inseneritudengeid, kes on oma erialast reaalselt huvitunud. See väljendub soovis rakendada õpitut reaalsetes projektides. Arvan, et koolipingist tulnud noore inseneri õpikurv ehk aeg, mil noor insener vajab pidevalt tugiisikut, on kusagil pool kuni kolmveerand aastat.

Kuigi praegu jäävad ülikoolid hätta piisava koguse noorte inseneride koolitamisega, töötab meil 85 TTÜ inseneriteaduskonna lõpetajat. Soovitan tudengitel osaleda sellistes projektides nagu Tudengi Vormel, TTÜ Robotiklubi, Lapikud, Mektory Satelliidiprogramm, ABB ajamite ja taastuvenergiaseadmete tehase praktikaprogramm „Inseneriks läbi kogemuse“ – need projektid annavad palju praktilisi kogemusi ning aitavad seostada koolis õpitud teooriat praktikaga. Praktilised oskused on tööturul suur trump, mis aitavad saada soovitud töökoha.


TTÜ inseneriteaduskond ootab kandideerijaid kuuele bakalaureuseõppe, neljale rakenduskõrgharidusõppe ja neljale integreeritud õppekava erialale. Vastavalt õppekavadele toimub õppetöö kas Tallinnas TTÜ-s või TTÜ Virumaa ja Tartu kolledžites. Täpsemalt saab pakutavate erialade kohta lugeda nimetusel klikkides.

Rakenduskõrghariduse õppekavad:
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine (TTÜ Virumaa kolledž)
Telemaatika ja arukad süsteemid (TTÜ Virumaa kolledž/ TTÜ Tartu kolledž)
Keemiatehnoloogia (TTÜ Virumaa kolledž)
Tootmise automatiseerimine (TTÜ Virumaa kolledž)