Küsimusele vastava teaduri Grete Arro lühiloeng on üks 12-st, millega tähistati 12 aasta möödumist Tallinna ülikooli asutamise otsusest. Päeva fookuses oli kõigi kalleim vara ja esmane valik – tervis.

12 loenguga diagnoositi seisundeid, mõtestati tähendusi, vaadeldi trende, tehti järeldusi ja pakuti tulevikustsenaariume.