Raskesti läbitava tee lõpus asuva kooli ainuke õpilane on Sun Xiaofeng, kelle õpingud arenevad ülejäänud riigi lastega samal kiirusel, vahendab Iltalehti.

Õpetaja Hu Shisheng käib koolis iga päev ja õpetab oma ainust 3. klassi õpilast. Xiaofeng on olnud piirkonna ainuke õpilane alates septembrikuust.

Hu Shishengi ülesanne on õpetada kõiki aineid ja hoida kooli korras ja soojana. Pildil koristab õpetaja klassi enne tunni algust.

Kuna klassiruum on tihti liiga jahe, käivad õpetaja ja ta ainus õpilane koolis väliriietega.