Endine kuninglike turvatöötaja rääkis Hello ajakirjale, et põhjus peitub iroonilisel kombel siiski pere turvalisuses. Nimelt on vajadusel nii võimalik alati kiiresti põgeneda.

Töötaja tõdes, et see siiski ei ole alati vabandus: "Tähtis on vaadata iga olukorda eraldi, et otsustada, kuidas on kõige parem eesmärki saavutada. Näiteks kiire autosse istumine või väljumine on lihtsam kui turvavöö peal ei ole."

Kuigi kiirus on üks põhjus, siis võib määravaks osutuda ka inimese välimus: "Kas indiviidi välimus on oluline? Ja muidugi ka isiklikud eelistused."

Turvatöötaja tõdes, et kaitse on tihti kindlalt reguleerimata: "On palju hallalasid, kuid alati peab iga olukorra riske ja tulemusi võrdlema, et õige otsus teha."