Pala kannab nime "Lendan", mille on produtseerinud Bert Prikenfeld.