Mõlemad Trallade lapsed, Jakob (8) ja Emilia (3), on kakskeelsed ning valdavad võrdselt hästi nii eesti ja vene keelt ning poeg on teinud algust ka inglise keele õpingutega. Kuigi poiss on Johannese sõnul Eestis kooliga kenasti ohanenud, pakkusid Brüsseli õppemetoodikad lapsele suuremat koolirõõmu.

"Seal oli palju väljasõite, parkides avastamist ja koolis kokkamist. Ma ei saa alati aru, kuidas peaksid Eesti koolisüsteemis lapsed mingite teadmisteni jõudma ja samas säilitama avastamisrõõmu, mis tundub koolitee alguses kõige olulisem. Nii et mul on mõned küsimused, mida tahaksin haridusspetsialistidega arutada," räägib Johannes.