Emori avaldatud ülevaatest jääb kohe silma, et kõige vaadatuma saate positsioon ei kuulugi presidendi vastuvõtule vaid hoopis Eesti Laulu hääletust kajastanud osale.

Vastuvõtu ülekande erinevad osad (kõne, kontsert, kätlemine) said endale pingereas teise, neljanda ja viienda koha. Eesti Laulu osad (eellugu, etteasted, hääletus) langesid esimesele, teisele ja kümnendale kohale. Samas selgub vaatajate numbrite põhjal, et kokku oli kõige rohkem jälgijaid ikkagi vastuvõtul, mille ülekannet vaatas õhtu jooksul 791 000 inimest. Eesti Laulu ülekanne huvitas kokku 709 000 inimest.

Taaskord on pingerea kõik kohad omale haaranud ETV telesaated ning konkurentidele seal ruumi ei ole.