Programmi esialgne kestvus on üks õppeaasta, mille jooksul on eesmärgiks võetud külastada ja aidata ligi 20 kooli. Praeguseks hetkeks on leitud mentorid 6 kooli, kus tegevus juba aktiivselt käimas on. Hetkel osalevad programmis Ala Põhikool, Palupera Põhikool, Kiltsi Põhikool, Muuga Põhikool, Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool ja Viira Kool. Välja on valitud ning tehtud ka esialgne külastus uutesse koolidesse, kus koostöö võib peagi alata.

Noorte soovid ja mõtted, mida nad sooviksid korda saata või algatada, on olnud erinevad. Palupera noored avaldasid soovi minna laulupeole ning selleks leiti neile mentoriteks Tarmo Leinatamm ja Sirlen Rekkor. Muuga kooli õpilased soovisid kooli tantsutrenne ning eesmärgiks võeti jõuda Koolitantsule, Ala Põhikoolis taheti muuta hubasemaks õpilaskodu, kus mitmetele õpilastele on see lausa teiseks koduks. Keila-Joa Sanatoorses Internaatkoolis oli suur huvi fotograafia vastu, puudus aga isik, kes juhendaks fotoringi.

Programm kestab õppeaasta lõuni, mis tähendab, et ka Sinul on võimalus oma kool osalemiseks registreerida ning teoks teha midagi uut või omapärast, mis erinevate ressursside puudumise tõttu on jäänud tagaplaanile. Oluline on olla ise aktiivne ning omada ka ideed, mida tahaksid koolis või kodukohas teoks teha!

Iga kooli ning programmi kohta on võimalik rohkem lugeda SIIT! Projekti rahastab Kodanikeühiskonna Sihtkapital.