Igal mehel ja naisel, poisil ja tüdrukul on võrdselt õigus vabale eneseteostusele nii avalikus kui ka erasfääris. Ühiskonna arengu seisukohast on jätkusuutmatu piirata või suunata inimeste tegevust ühiskonnas ainult nende bioloogilisest soost lähtudes. Sooliste stereotüüpide kadudes oleks seega võimalik naistel ja meestel ühiskonnas vabamalt, loomingulisemalt, tervemalt ja mõnusamalt elada.
Aiapidu

Intervjuu naisjuhiga
Intervjuu emaga
Juhatuse Koosolek
Palgalõhe
Kassa