2. juunil järgnes linnavalitsusest ka pressiteade, mis andis kõlakana eksisteerinud plaanile kinnituse.

Pressiteade sisaldas muuhulgas hinnangut, et TAN-i töötajad pole teatud teenuste pakkumisega oodatud mahus hakkama saanud (täpsemalt noorteinfoportaali taninfo.ee ja mobiilse noorsootöö arendamine).

TAN-i esindajatele saabus märk rahulolematusest üllatusena, eriti kuna asutuse töö kvaliteeti on veel hiljuti kõrgelt hinnatud.

Tallinna Spordi- ja Noorsootöö Amet nimetas Pääsküla noortekeskuse töötaja Kaia Kase 2013. a parimaks noorsootöötajaks ning Kopli ja Pääsküla noortekeskuseid tunnustati kvaliteedihindamise tulemuste põhjal hea töö eest. Ometi kuuluvad need noortekeskused TAN-i koosseisu.

Tallinna Noorsootöö Keskuse esindajad leiavad, et ülelinnalise noorsootöö struktuuri muutmised võinuks toimuda koostöös nendega, arvestades organisatsiooni enam kui 10-aastast kogemust ja mainitud häid tulemusi lähiminevikus. TAN-i töötajad leiavad, et asutuse töö peaks jätkuma pigem senisel suunal, vastasel juhul muutub üldine töökorraldus keerukamaks, tasuta hüvesid noortele jääb vähemaks ja tasulisi tuleb juurde.

Näitena võib tuua mulluse Lasnamäe noortekeskuse juhtumi, mis eemaldati TAN-i koosseisust ja muudeti linnaosavalitsuse hallatavaks.

Selle tulemusel avatud noorsootöö peaaegu kadus: noorte tasuta suunamise asemele tulid peamiselt tasulised huviringid.

See kaotas põhimõtteliselt võimaluse noortel tasuta koos käia, oma huvialadega tegeleda ja vabas õhkkonnas noorsootöötajatega suhelda, mis on avatud noorsootöö peamine sisu. Ja nüüd plaanib linnavalitsus samasugust saatust kõigile Tallinna noortekeskustele.

Siin on 4 argumenti, miks Tallinna Noorsootöö Keskus peaks säilima oma senisel kujul.

1. Praegusel kujul arendab TAN noortes iseseisvat mõtlemist

TAN on täielikult apoliitiline asutus, mille otsused ja töö ei sõltu poliitilisest taustast, survest ega tahtest.
Noortekeskust külastav noor saab võimaluse enda huvisid ja tulevikuväljavaateid vabas õhkkonnas tundma õppida ning keegi ei kalluta teda kindlas suunas mõtlema või vaateid omaks võtma. Selline õhkkond säilib ainult siis, kui noortekeskusi ei halda inimesed, kelle töö on mõelda esmajoones mitte noortele, vaid linnaosa puudutavatele põhiküsimustele.

2. Praegune korraldus on odavam

Ühtselt juhitavas asutuses nagu TAN on kergem töövahendeid jagada ja ühiselt kasutada. Näiteks ei pea igale keskusele projektorit ostma, vaid võib seda üksteisele laenata. Lisaks saavad töötajad üksteist asendada erinevates keskustes, kui keegi näiteks haigestub või toimub mõni suurem üritus.

3. Praegune korraldus on tõhusam

Pidev infovahetus, kogemuste jagamine ja koostöö annavad noorsootööle praeguses vormis laiema mõõtme, kui linnaosavalitsuse hallatav noortekeskus pakkuda suudaks.

TAN-i tugevused praegusel kujul on ühised arusaamad noorsootööst ja selle arendamine vastavalt üleriigilistele ja –euroopalistele suundadele. Prioriteedid on läbi mõeldud ja arvestavad piirkondlikke vajadusi.

TANi alla koondunud keskused korraldavad ülelinnalisi üritusi efektiivselt ja läbimõeldult (näiteks Suvetöö üritus, Männiku noortekeskuse hoovikohvik, Ranna noortekeskus). Koostöö on kõigile lihtne ja arusaadav. Tööjaotus on efektiivne, kuna kõik umbes 50 meeskonnaliiget tunnevad üksteist hästi ning tööülesanded selgelt jaotunud.

4. TAN on praegusel kujul noortele kasulikum

TAN-i praegune tegevus on teinud võimalikuks pakkuda Tallinna koolidele tasuta, mitteformaalses vormis kursuseid, kus koolilapsed omandavad põhiõppe kõrval eluks vajalikke lisateadmisi. Lisaks on TAN oma töötajaid viimase poolaasta jooksul ühiskondlike väärtuste, uimastiennetuse ning seksuaaltervise teemadel koolitanud, et tasuta kursuste programm saaks 2014. a sügisel veelgi suuremas mahus käivituda.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid