Programmi eesmärk on tuua Eestisse uusi rahvusvahelisi filmiprojekte ja investeeringuid, luua uusi töökohti audiovisuaalsektoris ning seda toetavates majandusharudes.

"Teeme tööd selle nimel, et rahvusvaheline filmitööstus oleks huvitatud Eestisse tulekust. Väliskapitali juurdevool Eesti majandusse loob uusi töökohti ning tõstab Eesti konkurentsivõimet“, ütles rahandusminister Sven Sester.

Minister teeb avakõne Cannes'is Eesti Filmi Instituudi korraldatud vastuvõtul rahvusvahelise filmitööstuse esindajatele, millega tähistatakse Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali 20. sünnipäeva ja esitleb seal filmiprodutsentidele ja -investoritele uut Film Estonia riiklikult finantseeritud toetuskava programmi.

Cannes'i visiidi ajal külastab minister ka koos Euroopa Komisjoni asepresidendi digitaalse ühisturu alal Andrus Ansipiga Eesti stendi ning kohtub mitmete filmitööstuse esindajatega.

Film Estonia on rahvusvahelist koostööd edendav riigieelarvest finantseeritav toetusprogramm, mille eesmärk on tuua Eestisse välismaiseid filmitegijaid ja võttegruppe ja läbi selle stimuleerida uute töökohtade loomist ja majanduskasvu. Programm tegutseb finantsstiimuli põhimõttel. Toetus makstakse välja protsendina Eestisse toodud välisinvesteeringult pärast siin tehtud kulude auditeerimist. Eesti Filmi Instituut avas uue fondi veebruaris ja praeguseks on tehtud esimene toetav otsus Soome mängufilmi "Igitee" toetamiseks.

Põhjalikuma ülevaate toetusprogrammist leiab Kultuurministeeriumi kodulehelt.