Nüüd on ta ka Tallinna Ülikooli diplomiga kutsepedagoog, piimakarjakasvatusega tegeleva Remmelgamaa OÜ omanik ja tegevjuht, põllumajanduse alal koolitava ja nõustava Kajakool OÜ omanik ning Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja ja õppefarmi juht. Kui paljud tulevad ülikooli, kaasas gümnaasiumi lõputunnistus ja hulk unistusi, siis Kaja võttis ühes taluperenaise kogemuse. Nimelt peab ta talu päris ise: seemendab ja väiksemate hädade korral ravib loomi, hoiab korras raamatupidamist, teeb finantsanalüüsi, tegeleb tõuaretusega, annab lüpsjale vabu päevi, karjatab loomi ja vajadusel keerab traktorirooli.
„Mida külvad, seda lõikad,ˮ kinnitab Kaja, kes on häid tulemusi saavutanud nii ettevõtja kui ka õpetajana. „Soovitan ja õpetan ka oma õpilastele, et oluline on teada eesmärke ja nende nimel tööd teha, siis ei jää tulemused tulemata.ˮ Ta lisab, et kõikidest ettevõtmistest ei pea saama käegakatsutavat tulu, tegutseda võib vabatahtlikult ja panustada erialaste organisatsioonide töösse.

„Õpingud Tallinna Ülikoolis andsid mulle olulise oskuse teha meeskonnatööd, õpetasid väärtustama suhtlemist ja pöörama suuremat tähelepanu inimestele,ˮ hindab Kaja. „Varem olin suur individualist.ˮ Tallinnas tekkis ka arusaam elukestvast õppest, süsteemse enesearendamise võimalusest ja vajadusest. „Võimalik, et jätkan õpinguid Tallinna Ülikoolis,ˮ lisab ta. „Suhtlen aktiivselt paljude inimestega, kellega õpingute jooksul tuttavaks sain, ning jälgin, milliseid kursuseid-koolitusi pakutakse, ja võimaluse korral võtan neist osa. Kindlasti olen valmis ka ise panustama.ˮ