Katre Väli kirjutas, et Vana Baskini teater ei olnud ainus, kes toetusest ilma jäi. Tema sõnul jäi eraõiguslikest teatritest riigi toetusest ilma kuus taotluse esitanud asutust.

Minister Indrek Saare käskkirjast selgub, et ilma jäid Vana Baskini Teater, Must Kast, Tartu Suveteatri Selts, Miksteater, Ühing Polygon ja MTÜ Inimese Arengu Keskus.

Aarne Valmis sõnab, et ilma saab jääda see, kes varem midagi sai. "Ülejäänud 5 olid taotlejad ja nad pole ka varasematel aastatel ministeeriumilt toetust saanud. Vana Baskini Teater on 14 aastat toetust saanud ja nüüd jäeti sellest ilma."

Katre Väli kirjutab, et 2017. aasta statistika järgi – 2018. aasta kokkuvõtet veel ei ole – oli Vana Baskini Teatri aastatulu koos toetustega 223 604 eurot. Sellest Kultuuriministeeriumi toetus oli 33 801 eurot ehk 15%.

Aarne Vamis sõnab, et koos "Teater maale" projektirahadega (mis olid 2017 eest umbes 21000 €) moodustab ministeeriumipoolne osakaal nende eelarvest umbes 25%. "Ei saa nõustuda, et see just tähtsusetu oleks. See teeb kokku umbes 55000, mis pisikese repertuaariteatri eelarves on vägagi oluline summa. Eriti veel olukorras, kus jäime 2017. aastal kahjumisse," nendib Valmis.

Valmis saadab Delfile ka numbrid, mis näitavad, kui palju on riigipoolne toetus ühe külastaja kohta erinevatel teatritel, need numbrid kirjeldavad 2017. aastat.

NO99-le maksis ministeerium 1 külastaja kohta omalt poolt 36 €
Von Krahli Teaterile vastavalt 25 €
Rakvere Teatrile vastavalt 18 €
Eesti Draamateatrile vastavalt 15 €
Endla Teatrile vastavalt 15 €
Ugala Teatrile vastavalt 12 €
Vana Baskini Teatrile vastavalt 2 €
Piip ja Tuut Teatrile vastavalt 0,33 €

Valmis sõnul olid Kultuuriministeeriumi jaoks kõige tähtsamad teatrid NO99 ja erateater Von Krahl. Teatrijuht lisab, et 2018. aasta toetused jäid samasse suurusjärku.