Nüüd teatas politsei, et on kahe prantsuse buldogi varguses ning tulistamisega lõppenud röövis vahistanud mitmed asjaosalised, kirjutas TMZ.

Mitmed korrakaitsja allikad kinnitavad, et asjaosalised vahistati neljapäeval ning neile esitati mitu süüdistust, alates mõrvakatsest kuni röövini välja. Politsei valduses on videosalvestis, mis näitab, kuhu koerad pärast 24. veebruari röövi viidi, ning see oli politsei jaoks üks olulisemaid asitõendeid.

Naine, kes koerad "leidis", vahistati samuti. Politsei oli naise osas kohe algusest peale kahtlustav ja soovitas Lady Gagal talle mitte maksta poole miljoni suurust leiutasu.

Ametivõimud arvasid alguses, et tegu on mõne jõugu algatusega, aga muutsid hiljem teooria koerte röövimise grupeeringuks. Prantsuse buldogid on väärtuslikud ja neid saab hiljem kalli raha eest müüa.

Politsei usub, et röövijad muutusid kogu meediakajastuse peale närviliseks ning loobusid oma algsest plaanist. Seda tehes tahtsid nad leiutasust osa saada. Kummagi koeraga midagi ei juhtunud. Nad leiti põiktänavast kinni seotult.

Kokku vahistati viis inimest, kellest kolm viisid läbi tulistamise ning koeraröövi. Kolmele asjaosalisele, James Howard Jacksonile, Jaylin Keyshawn White'ile ja Lafayette Shon Whaleyle, esitati süüdistus mõrvakatses, vandenõus sooritada rööv ja teise astme röövis.

Jacksonile esitati veel kaks süüdistust: rünnak poolautomaatse relvaga ning varasemalt kuriteos süüdi mõistetud isik hoidis relva autos. White'i lisasüüdistus on rünnak, mis põhjustas ohvrile tõsiseid kehalisi vigastusi.

Harold White ja Jennifer McBride said süüdistuse sündmustes kaasalöömise eest. Harold sai veel lisakaristuse relva omamise eest ning McBride varastatud vara omamise eest.