"Tõsi, eelmisel nädalavahetusel sai sisse õnnistatud esimene etapp Eesti jaakobiteest, mis on osa üle-euroopalisest jaakobiteevõrgustikust," räägib Urmas Viilmaa. "Selle lõppsiht on Santiago de Compostela katedraal, mille all krüptis puhkavad Jeesuse ühe jüngri ja palveränduri, apostel Jaakobuse säilmed. Tänavu on eriline aasta, kui jaakobipäev 25. juulil langeb pühapäevasele päevale ja sel pühal aastal avatakse Santia­go de Compostela katedraali püha uks, millest siseneja saab palvetades kõik oma patud andeks. Eesti jaakobitee palverändurid otsustasid tee Eesti kaardile maha märkida just sel pühal aastal ning see ka läbi käia."

Esimese etapi mõlemad päevad olid 27 km pikad. "Pean tõdema, et kahe päevaga 55 km normaalses tempos, ilma nahka liiga märjaks ajamata on isegi sellisele spordivõhikust inimesele nagu mina üsna hõlpsasti läbitav," rõõmustab Viilma. "Samas, kogu Eesti jaakobiteest on eilse ja tänasega läbitud alles viiendik."

Kahepäevaseid rännakuid on suvel ja sügisel vaja teha veel kordi, et enne advendiaja saabumist kogu tee Tallinnast Lätini läbi kõndida. Järgmine rännak Eesti jaakobiteel toimub juuni alguses. Viilma loodab kaasa teha nii palju etappe, kui tema ajakava võimaldab. Etappidega on võimalik liituda kõigil huvilistel.