Kohus tühistas tänavu aprillis kultuuriministri mullused käskkirjad ning kohustas kultuuriministrit vaatama uuesti läbi teatri tegevustoetuse taotluse "Etendusasutuste tegevustoetus" 2020. aasta taotlusvoorus.

Kultuuriminister vaatas Vana Baskini teatri taotluse uuest läbi ja otsustas teatri taotluse osaliselt rahuldada ning määrata 2020. aastaks taotletud 58 000 euro suuruse toetuse asemel teatrile tegevustoetust samas taotlusvoorus summas 49 700 eurot.

Halduskohus märkis oma otsuses, et teatri taotlus tuleb asetada mõttelisse pingeritta teiste teatritega samas voorus ja sellest lähtuvalt rahuldada teatri taotlus osaliselt. Komisjon leidis seejärel, et taotlejale tuleb anda toetust summas 49 700 eurot, mis võimaldab tellida arvestuslikult 2 uuslavastust, ligikaudu 27 etendust ja 4100 külastust.