Väikelaevaehitus on eriliselt rikas valdkond


Väikelaevaehitus on eriliselt rikas valdkond
Kuressaare Merepäevad

Iga valdkonna arengule ja sünergiale on ütlemata kasulik aeg-ajalt kirjus seltskonnas kokku saada. See aitab erinevate huvide suunda sättida, toob uusi vaateid ja lahendusi igivanadele väljakutsetele ning inspireerib ka tulevikule mõtlema. Eesti väikelaevaehituses on selleks kokkusaamiseks Meretööstuse Liidu igasuvine visiooniseminar „Tösised jutud messis“, mis toimub 10. augustil juba kümnendat korda.

Väikelaevaehitus on eriliselt rikas valdkond, sest seondub äärmiselt laia temaatikaga – meretööstus on väga eripalgeline, hõlmates ettevõtteid alates masina- ja elektroonikatööstusest kuni tekstiili ja IKT rakendusteni. Samuti on meretööstuse jaoks olulised sadamad, haridus, meresõiduohutus ja mereturism. Päris omaette teema on seadusandlus. Poolnaljatamisi võib öelda, et isegi lambakasvatuse tähtsust on mereturismi ja kohaliku väikelaevade koduturu arengu juures raske alahinnata – kuidas sa läbi tallamata pilliroo ja närimata rohu paadiga merele saad, kui lammast pole.

Lambakasvatuse teemal väikelaevaehituse visiooniseminare veel korraldatud pole, küll aga on kümne aasta jooksul puudutatud kuumi teemasid nagu sadamad, meresõiduohutus, haridus, ekspordivõimekus, laevaehitusega seonduv teadus ja innovatsioon.

Kuidas sa läbi tallamata pilliroo ja närimata rohu paadiga merele saad, kui lammast pole.

Hea on tõdeda, et teemavalikuga ei ole seni kivi otsa sõidetud – 2008. aastal toimunud väikelaevaehituse haridust käsitlenud esimesele seminarile järgneski väikelaevaehituse tasemeõppe avamine toonases Kuressaare kolledžis 2009. aasta sügisel. Samal, 2009. aastal toimunud ülimalt rahvarohkele sadamate arenguvõimaluste teemalisele seminarile järgnes Eesti mereturismisadamate mühisev areng. Väikelaevaehituse trendidest rääkisime 2010. aastal – praegu toonaseid protokolle lugedes on tehtud ennustused tõeks osutunud. Järgmise, 2011. aasta seminari teema oli koduturg – töögrupid arendasid eestlasele sobiva paadi põhikontseptsiooni, mis kippus välja kukkuma autonoomse laeva moodi. Täna arendavad MEC Insenerilahendused, Composite Plus OÜ ja TTÜ Väikelaevaehituse kompetentsikeskus koostöös autonoomset veesõidukit.

Tänavune, kümnes visiooniseminar kannab alapealkirja „Loodetuul on taeva luud“. Räägime regiooni meretööstuse väljakutsetest ja tulevikust. Loodetuuled on viinud laevatehased Läänemere põhjakaldalt kagu suunas. Järgmise kümnendi visioonidest paneme kokku ajakapsli, mille avame 2028. aasta seminaril. Tuleviku ennustamise tänamatu töö juhatavad sisse majandusanalüütik Mihkel Nestor, strateegiakonsultant Jüri Sakkeus, laevaehituse professor Mihkel Kõrgesaar ja taastuvenergeetika ekspert Nikon Vidjajev Lainergyst.

Eesti väljakutsena väärib eraldi märkimist tööjõud. Esiteks on meretööstuses täna nii suurel määral täitmata töökohti, et värbamine ja järelkasv on tähelepanu all igas ettevõttes. Teiseks saame rahvusvaheliselt konkureerida just nutikate ja tehnoloogiliselt keerukate toodetega, mille valmistamine nõuab loovat insenerimõtlemist ja väga kompetentset tööjõudu.

Seminaripäeva hommikul on GoSpa hotellis väljapanek, mis tutvustab TTÜ ja Eesti ettevõtete koostööd uuenduslike ja autonoomsete mereseadmete loomisel. Väljapanekul on Lainergy laineenergial töötav elektrigeneraator, TTÜ Biorobootika keskuse allveesensor, mis pakub tõenäoliselt huvi sadamatele, ning autonoomse laeva mudel.

Eesti väljakutsena väärib eraldi märkimist tööjõud.

Visiooniseminari formaat väldib taotluslikult tühja juttu ning soosib tulemuslikku arutelu. „Tösised jutud messis“ ei ole kunagi olnud pikkade pidulike kõnede pidamise koht. Oleme teadlikult hoidnud visiooniseminari õhustiku suviselt vaba ja sõbraliku, aga eesmärgistatud, et kokkusaamisel oleks tulemus ja panus tulevikku. Seminar hõlmab alati ka töötuba, mille ülesandepüstitus tuleneb seminari alateemast. Töö tulemusi esitletakse vabas õhus, suitsulesta ja hea seltskonna saatel, mis soosib isiklike kontaktide teket nii Eesti siseselt kui ka võõramaiste esinejate ja külalistega.
Olen kindel, et me jätkame!

Eesti Meretööstuse Liidu 10. visiooniseminar „Tösised jutud messis“ algab 10. augustil kell 10.00 Kuressaares GoSpa hotelli Gotlandi saalis.

Registreerumine ja päevakava: www.marineindustry.ee/ee.