Youth Empowered – tasuta ürituste sari ettevõtlikele ja aktiivsetele noortele


Youth Empowered – tasuta ürituste sari ettevõtlikele ja aktiivsetele noortele
Youth Empowered

Youth Empowered Eesti on õppesari, mis on mõeldud ettevõtlikele ja õpilasfirma loomisest huvitatud noortele ning toetab Junior Achievementi õpilasfirmade programmi.

Järjest rohkem noori kogeb, kuivõrd keeruline on leida endale eneseteostust võimaldav töökoht või tegevusala. Puudu jääb nii praktilisest teadmistest, kontaktidest, tööellu astumiseks vajalikest oskustest kui ka ettevõtluse alustamiseks vajalikest teadmistest.

Youth Empowered on algatus, mis aitab teha tänaste 16-29-aastaste noorte tööalased ambitsioonid kättesaadavamaks. Programmi eesmärgiks on anda noortele praktilisi elulisi ja ärilisi oskusi võimalikult edukaks sisenemiseks tööturule kas töötaja või tööandjana.

Tänaseks 28 riigis elluviidud Youth Empowered programmi on algatanud ja selle läbiviimist toetab Coca-Cola HBC. Eestis teeb Youth Empowered koostööd partnerorganisatsiooniga Junior Achievment Eesti. Noored saavad osaleda erinevatel inspireerivatel seminaridel ja praktilistes töötubades. Youth Empowered projektiga liitunud mentorid saadavad noori JA õpilasfirmade programmis aastaringselt.

Riikides, kus Coca-Cola HBC tegutseb, elab 75 miljonit noort inimest, kellest 16,5 miljonit on tööta ning veelgi suuremal hulgal puuduvad väljavaated leida eneseteostuseks võimalusi pakkuv töökoht. Youth Empowered loob platvormi, et panna õlg alla noorte arengule ja mõjutada positiivselt noorte läbilöömist oma kogukonnas.

6. oktoobril 2018 SEB Innovatsioonikeskuses toimuv õppesarja avaüritus kannab pealkirja “Meil ei ole planeeti B”. Sari jätkub õppeaasta vältel 16-29-aastastele noortele suunatud nelja seminariga, mis keskenduvad nii äriliste kui ka eluliste oskuste omandamisele.

Õppeseminaridel osalemine on tasuta. Avaürituse kohtade arv on piiratud ja seetõttu tuleb eelnevalt registreerida.

Vaata lisainfot Facebookist.
Registreeri siin.

#YouthEmpoweredEesti