BFMi filmikunsti dotsendi, operaatori ja Rahvusvahelise Filmioperaatorite Föderatsiooni presidendi Elen Lotmani hinnangul on Eesti filmitööstusel viimastel aastatel olnud tormilise arengu faas. Sellel aastal tähistab eestikeelne filmiharidus 30ndat juubelit ja rahvusvaheliseks haridusasutuseks kasvanud kool, BFM, on Lotmani sõnul teinud ära meeletu töö.

“1990ndate alguses praktiliselt kokku varisenud filmitööstuses on praeguseks rahvusvaheliselt kõrgel tasemel filmitegijaid ja paralleelselt tuleb kogu aeg juurde ka noori autoreid,” sõnas ta. 


Nii välismaistel filmitootmistel kui ka omakeelsetel filmidel on olemas selge üksteist toetav tulevik. “Kuid nagu kiirete arenguetappidega ikka, on ka meil käes korraga nii tööjõupuudus ja sellest lähtuv oht tööstuse ülekuumenemiseks ning ka raskused, mis tulenevad inimeste kvalifikatsiooni tõendamisest ning filmitootmise sesoonsusest,” märkis Lotman.


2019. aasta OSKA uuringu “Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: kultuur ja loometegevus II“ kohaselt vajab audiovisuaalsektor igal aastal vähemalt 40 uut põhispetsialisti. Kuid Kinoliidu tegevjuhi Kadri Vaasi hinnagul on viimastel aastatel olnud suur puudus just põhispetsialiste toetavatest ja assisteerivatest töötajatest, kes moodustavad filmimeeskonnas enamiku. “Kui filmi juures on üks režissöör ja peakunstnik, siis filmiprodutsendid on naljaga pooleks öelnud, et kui korraga on tootmises mitu rahvusvahelist projekti, tuleb professionaalseid valgustajaid tikutulega taga otsida," lisas Vaas. Selged kutsestandardid ja -kirjeldused, suurem teadlikkus töövõimalustest filmisektoris ja vastavate koolituse pakkumine ongi järgmise kahe aasta eesmärk.


Lisaks BFMile ja Eesti Kinoliidule on partneriteks Läti Kultuuriakadeemia, Leedu Teatri ja Muusikaakadeemia ja Lithuanian Shorts. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.