Võimud väidavad, et kinnipeetavad väljastasid Vene kuulustele passid, mis kehtivad aastaid, kuid tegelikult oleksid pidanud Pugatšova ja Sobtšak saama vaid ajutised elamisload. Samuti heidavad uurijad ette seda, et staaride pärast painutati ka teisi reegleid - näiteks Pugatšova sai oma passi käia taotlemas 17. aprillil, kuid tol päeval oleks pidanud asutus olema suletud.

Sobtšak olevat vastu võetud ametnike poolt lausa peale tööpäeva lõppu. Mõlema staari puhul oli probleemiks see, et naised ei tahtnud liigset tähelepanud ning käisid pabereid esitamas siis, kui teisi inimesi seal polnud.

Iisraeli seaduses tehti hiljuti muudatus, mis kellas Venemaa kodanikele viis aastat kehtivate passide väljastamise. Seetõttu sahistatakse nii Iisraeli kui ka Vene meedias, et on võimalik, et staarid jäävad oma passidest ilma.

Kuid juba varem on Pugatšova kodumaal imestatud selle üle, et primadonna ja tema abikaasa Maksim Galkin said võõra maa passi. Nimelt on Iisraeli seaduses väga täpselt pandud kirja, kes saavad üldse sealset kodakondsust taotleda ning peamiselt on see seotud sellega, et uus kodanik oleks ikkagi juudi usku või poleks oma eluajal mõnda teise usku pööranud. Galkin olevat rõhunud sellele, et tema suguvõsas on olnud mõned juudid. Pärast seda, kui tema oli passi saanud, sai Pugatšova Galkini abikaasana samuti seda taotleda.