Seega jäi ringkonnakohus – vastupidiselt maakohtule – sisuliselt seisukohale, et Timmerit artiklis „soolapuhujaks“ või „uhhuu ajajaks“ nimetamine oli õiguspärane.

“Kroonika poolt avaldatu kontekstis saab keskmine mõistlik inimene aru, et „soolapuhujaks“ nimetati Timmerit seetõttu, et ta pakub teenuseid, mille kvaliteeti ja tooteid, mille omadusi ei ole võimalik teaduspõhiselt hinnata ega kontrollida. Muu hulgas leidis kohus, et Timmeri poolt pakutavatesse toodetesse või teenustesse kriitilise suhtumise avaldamine ei ole õigusvastane, sest Timmer on avaliku elu tegelane ning presenteerib end avalikkusele kaardipanemise ja toodete müügi kaudu,“ kommenteeris tänast otsust Kroonikat esindanud advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Mari Männiko.

Ühe Kroonika avaldatud väite osas leidis kohus, et see on ebaõige faktiväide ning tuleb ümber lükata ja selle eest mõisteti välja ka mittevaralise kahju hüvitis (Kroonikalt 500 eurot ja ajakirjanikult 250). „Tegemist on kostjate (Delfi Meedia ja ajakirjanik – toim) etteheitega, et hageja ei osuta teenuseid tasuta. Ringkonnakohtu arvates on põhjendamatu juba see, et hagejale kui legaalset teenust osutavale isikule heidetakse kostjate poolt ette, et ta nõuab oma teenuste eest tasu. Seega on tegemist õigusvastase väitega, mis kahjustab hageja isiklikke õigusi, aga on ka hagejale majanduslikult tõenäoliselt kahjulik, sest hageja on hagis esile toonud, et tema sissetulek sõltub tema avalikust kuvandist,“ seisab tänases otsuses.

Kuna aga menetluskulud jäid kummagi osapoole enda kanda, siis tuleb Timmeril tasuda tema esindaja poolt hetkeseisuga esitatud menetluskulud summas ca 15 000 eurot.