Ülle Kaljuste 66 10.04.1957, näitleja

Marju Lauristin (83) 07.04.1940, sotsioloogia- ja meediaprofessor