Kooli ametlikul sotsiaalmeedia leheküljel seisab, et Kaljuveer hakkab direktori kohustusi täitma alates 21. juunist. „Varem ringhäälingu ja meedia valdkonnas tegutsenud Kaljuveer on töötanud Eesti Rahvusringhäälingus sporditoimetuse juhatajana ja AS-is Postimees Grupp peaprodutsendina. Haridusmaastikul on Kaljuveeril varasem kogemus Saue kooli vene keele õpetajana, ent koolijuhi kingadesse astub ta esmakordselt,“ kirjeldatakse uut koolijuhti avalikus teates.

Antud ametikohale oli kandideerinud seitse inimest, kellest neli kutsuti vestlusvooru. Tugevate kandidaatide seast langetati konsensuslik otsus valida uueks direktoriks just Kaljuveer. „Olen veendunud, et Marko Kaljuveeri karismaatiline isiksus toob kooliellu kevadise värskuse. Tema avar vaade haridusele, organiseerimisvõime ja liidriomadused annavad kindluse, et Kohila gümnaasium saab endale silmapaistva koolijuhi,“ leiab valimiskomisjoni kuulunud Kohila vallavanem Allar Haljasorg.

„Leian, et haridusvaldkond on tänasel päeval üks Eesti riigi võtmekohti,“ sõnas Kaljuveer teate vahendusel ja lisas, et varasem töö põhikooli õpetajana on näidanud, et koolitöö talle väga meeldib ja sobib, sest kontakt noortega on olnud suurepärane ning nende tagasiside positiivne ja julgustav.

Marko Kaljuveer soovib Kohila gümnaasiumi juhtimisel keskenduda kogukonda kaasates kooli meeskonna juhtimisele ning ta peab oluliseks koostöö edendamist teiste haridusasutuste ja organisatsioonidega. Täiendavalt soovib ta arendada noortes meediapädevust ning suurendada huvi liikumise vastu.