„Ausalt, ma ei viitsi sel teemal jaurata, täiesti mõttetu. Sama hästi võiks tuviga malet mängida kui jaurata mingite harkjalgadega,“ ütles Kivisaar vastuseks samateemalisele küsimusele.

Kui talt küsiti lisaks, et kas ta annetas otsuse kohaselt saadud raha ära, nagu Kivisaar enne lubas, vastas mees: „Oluline oli aru saada, kuhu me oma ühiskonnaga jõudnud oleme. Kas see ongi OK, et iga inimene võib oma suva järgi omakohtu vormis ükskõik kelle elu avalikult hävitama hakata? Õnneks kohus otsustas, et selline käitumine on (veel täna) seadusevastane, ja sain võidu.“

Kroonika kirjutas tänavu märtsis, et kohtuvaidlus Raiendi ja Kivisaare vahel jõudis lõpuks riigikohtusse ning sai punkti.

Riigikohus ei võtnud siis Alari Kivisaare ja Katrina Raiendi kaebusi arutusele ning seega jõustus eelmise kohtuastme ehk Tallinna ringkonnakohtu otsus, kinnitas Kroonikale riigikohtu pressiesindaja Arno Põder.

Alari Kivisaare kohtuasi sai alguse Katrina Raiendi poolt veebis 4. juunil 2020. aastal avaldatud petitsioonist „Avalik petitsioon Sky Mediale Alari Kivisaare raadioeetrist eemaldamise kohta“, kus ta nõudis Kivisaare raadioeetrist eemaldamist. Kivisaar nõudis hagiga Harju maakohtus petitsiooni, selles sisalduvate valeväidete, tema nime ja foto eemaldamist, valeväidete ümberlükkamist, tulevikus ebaõigete väidete avaldamise keelamist ning kahju hüvitamist. Kivisaar nõudis Raiendilt oma au haavamise eest 75 000 eurot.

Harju maakohus tegi 2022. aasta 13. mail otsuse rahuldada osaliselt Alari Kivisaare hagi Katrina Raiendi vastu. Kohus mõistis Raiendilt Kivisaare õiguste rikkumise tõttu välja mittevaralise kahju summas 3000 eurot ja põhjendatud ulatuses kohtueelse menetlusega seotud õigusabikulud. Kohus jättis rahuldamata hageja nõude eemaldada petitsioon tervikuna ning petitsioonist hageja nimi ja foto.

Edasi jõudis hagi Tallinna ringkonnakohtusse, kus arutati petitsiooni ja selle sisu ning kohus jõudis otsuseni, et petitsioonist ei pea eemaldama väljendeid „rassistlikud avaldused“, „kasutab rassistlikke stereotüüpe“, „rassistlikutest ja šovinistlikutest“. Ringkonnakohtu kolleegiumi hinnangul on Raiendi väide, et Kivisaar kasutas 2. juunil 2020. aastal raadiosaates „Hommikuprogramm“ rassistlikke stereotüüpe, õige. Ringkonnakohus leidis, et kostja ehk Raiendi väited selle kohta, et hageja ehk Kivisaar valdas raadiosaadetes rassistlikke avaldusi, kasutas rassistlikke stereotüüpe ning tema väljaütlemised olid rassistlikud ja šovinistlikud, olid õiged.

Tallinna ringkonnakohus jõudis eelmise aasta 30. novembril otsusele, et Raiend peab maksma Kivisaarele 2000 eurot mittevaralise kahju hüvitist ja 912 eurot mittevaralise kahju hüvitist. Menetluskulud jäid poolte enda kanda, välja arvatud pool hagiavalduselt tasutud riigilõivust, mis jääb Katrina Raiendi kanda.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid