Pyrocomi tegevjuht Sami Tammi: Vallikääru pannakse üles kuni 90-meetrine purskkaevuliin, mille kogukõrgus on kuni 30 meetrit. Purskkaevu veepaisked on sünkroniseeritud muusika ja valgusega. Eriti hästi tuleb veemäng esile hämaras, siis kasutame lisaefektidena ka pürotehnikat. Kahel päeval anname kokku kümme etendust. Võime julgelt öelda, et tegemist on väga keskkonnasõbraliku meelelahutusega, kuna kasutame looduslikku vett, mis läheb samasse veekokku tagasi. Etenduste käigus ei tarvitata mingisuguseid kemikaale. Pumbad on varustatud spetsiaalsete filtritega, vältimaks kalade ja taimede pumpadesse sattumist. Efektvalgus on suunatud ülespoole veepinda, et vees elavad mis tahes organismid valgusega kokku ei puutuks. Mujal maailmas on purskkaevuetendused levinud, Eestis on midagi samalaadset mõnikord tehtud, kuid mitte nii suurelt ega koos pürotehnikaga.

Eestis esmakordselt toimuvat etendust on oodatud nautima kõik ning sissepääs on tasuta. Ühe show pikkus on seitse minutit ning päevas tehakse neid kokku viis korda.