„Halastuse“ loo autor, dirigent ja muusikajuht Sir James MacMillan on jõudnud Tallinna ning on läbi viimas esimesi proove koos kogu orkestri ning näitlejatega. Esimest korda on võimalus vaadata ka kunstnik Riina Vanhaneni loodud kostüüme ja lavakujundust. Mainimist väärib asjaolu, et „Halastuse“ dekoratsioonideks on kasutatud varjevõrke, mis lähevad hiljem Ukrainasse sealse Ukraina sõjaväe toetuseks.

Lühiooperi „Halastus“ helilooja Sir James MacMillani lõi Cambridge'i hertsog 2015. aastal Windsori lossis rüütliks tema teenete eest maailma muusikaelus. Theatrumis ettekandele tulev teos käsitleb kättemaksu ja halastuse teemat.

Sir James MacMillan on üks tänapäeva tuntumaid heliloojaid ja ka rahvusvaheliselt tegus dirigendina. Tema muusikas on olulised nii vaimsed kui poliitilised teemad. Helikeel on varases loomingus olnud mõjutatud modernismist, ta on eeskuju võtnud Poola eksperimentaalmuusikast, Lutosławskist ja Pendereckist. Pärast doktorikraadi omandamist Durhami ülikoolis 1987. aastal naasis ta 1988 Šotimaale ning hakkas end enam samastama rahvuslike ja religioossete juurtega. Tema muusikas on kokku saanud religioosne eluvaade, armastus šoti kultuuri vastu ning lähedased suhted keldi rahvamuusikaga, mis on segatud Kaug-Ida, Skandinaavia ja Ida-Euroopa muusikaga. Kaasaegsete religioossete heliloojatega võrreldes pole ta kunagi päris eemaldunud modernismist, vaid selge tonaalsuse kõrval eksisteerib tema muusikas alati ka keerukas atonaalsus, muusikas on nii tihedaid dissonantse kui ka rahulikku ja malbet modaalsust.