Aastad 1994–1995 on aeg, mida iseloomustatakse kui absurdset veelahet. Uues „EnsV“ hooajas saab sellest veelahest aga lustakas tornaado. Jätkuvalt on kõik silmad lääne poole ja ahmitakse sisse sealt tulevat kultuuri. Rääkimata sellest, et Soome pole enam kauge ja kättesaamatu, vaid sellest saab iga eestlase jaoks reaalne kipsplaadine marjamaa, kuhu tõttab ka Atsi ja Marju poeg Mait.

Kuigi vene väed on sunnitud lahkuma, ei page siit mitte sugugi kõik. Mõned soovivad jääda läänelikke hüvesid nautima, kuid teevad seda stagnaaegseid trikke kasutades. See poliitiline sasipundar toob uuel hooaja vaatajaid rõõmustama uue tegelase, keda hakkab kehastama Peeter Oja.