Ameerika Ühendriikide väljaanne TMZ kirjutab, et 4. septembril oli Paris Jacksoni Los Angelese piirkonnas asuvas kodus aset leidnud hirmus vahejuhtum. Parise koju oli sisse murdnud 37-aastane Ruben Polanco, kes kuu tagasi oma teo tõttu ka arreteeriti. Parise turvameeskond oli mehe esmalt kinni pidanud ja võimude saabumisel anti Polanco politseile üle.

Nüüd on mees ametlikult vahistatud ja talle on esitatud süüdistus neljas väärteos. Nende hulgas on süüdistus ka jälitamises ja luuramises. Praegu istub ta vanglas ning tema kautsjoni summaks on 20 tuhat dollarit. Los Angelese politseijaoskond aga jätkab väärtegude asjaolude uurimist.

Võimude sõnul ei ole tegemist Polanco esimese katsega Parise kodu ja tema turvalisust ohustada. Väidetavalt oli mees jõudnud ka uue aasta esimesel päeval Parise kodu territooriumile. Politsei sõnul viibis Polanco ka augustis Parise kodus, lisaks kõige hiljutisemale ehk septembris toimunud intsidendile.

Augustis oli väidetav sissetungija veetnud aega Parise maja tagaaias. Tollal ei viibinud Paris ise kodus, kuid tema sõber kutsus kohale politsei, kui märkas meest territooriumil liikumas.