Saate kõmulisim ja tuntuim osaline Renne pidi valiku tegema turvalise ja perekeskse Andrese ja ootamatusi täis Olari vahel.