Saates rääkis Daniel Levi lähemalt oma integreerumisest ja sellest, kuidas tal Ameerikast tulles Eesti koolisüsteemi kohandumine käis. Veel leidis saates aset vestlus Viinalassi ja taskuhäälingu saate operaatori Martin Haljaste vahel, kellest viimane oli käinud tuntud muusikuga samas klassis ning keda Daniel kooliajal kiusas. Kuna keskkonnavahetus oli laulja jaoks raske, siis hakkas ta koolis teisi kiusama. „Sel hetkel ma olin ümbritsetud selliste sõpradega, et ma tundsin, et ma sain nende heakskiidu, kui ma panin kellegi teise halba olukorda või kiusasin teisi. Teised elasid mulle kaasa ja ma tundsin, et ma kuidagi kuulun nende punti. Ma arvan, et see kuidagi toitis mu enda ebakindlusi ja kahjuks Martin langes väga palju selle ohvriks ka,“ tõdes Daniel.

Martin lausus, et tema ja Daniel ei ole kunagi kooliaegsest kiusamisest rääkinud. Mida ohvriks langemine tema jaoks tollal tähendas? „Meie klassis oligi sel hetkel väga palju inimesi, kes olidki sellise mentaliteediga, et nende lahendus, kuidas näida kõva mees või olla silmapaistev, on kedagi maha teha sellevõrra. Mina kahjuks langesin üheks nendeks inimesteks, sest ma võib-olla ei olnud kooli ajal nii seltsiv või nii sotsiaalne. See kuidagi läks nii,“ alustas ta oma vaatekoha selgitamist.

Jaga
Kommentaarid