Narkootilise või psühhotroopse aine suures koguses ebaseadusliku valmistamise, omandamise, valdamise, edasiandmise, vahendamise, veo või muu ebaseadusliku käitlemise eest karistatakse süüdimõistmisel ühe- kuni viieaastase vangistusega.

Õhtuleht kirjutab, et Arumetsa kaitsja, vandeadvokaat Silver Reinsaar kinnitab, et süüdistus pole põhjendatud ja sellele vaieldakse täies ulatuses vastu.