Eelmisel reedel langetas ETV otsuse võtta telekanali eetrist maha tol õhtul ehk 22. detsembril kavas olnud saate „Kinoteatri õhtune vöönd“ viimase osa. Ligi nädal pärast palju poleemikat tekitanud otsust uurisime ERR-i juhatuse esimehelt, millised arutelud on rahvusringhäälingus vahepealsel ajal toimunud. „Järelduste tegemiseks või ka hinnangute andmiseks ning õppetundide koondamiseks peaks tekkima ajaline distants. Mida saame tõdeda täna, on see, et algsest kokkuleppest – teha aastale tagasivaade läbi huumoriprisma ja võtta kokku kogu Eestit puudutavad teemad – kaldus saade kõrvale,“ vastab Roose.

Tsensuuri ei maksa Roose sõnul „Kinoteatri õhtuse vööndi“ viimase osa mahavõtmise põhjustest otsida. „Eesti rahvusringhäälingus ei ole tsensuuri, olgu see üheselt selge,“ ütleb ta kindlalt. „Sõnaga „tsensuur“ sedavõrd lihtsalt ringi käimine ja selle ERR-i külge pookimine ei tee au ühelegi meediamajale,“ arvab ta veel ja viitab, et antud juhul tegi ühe kanali peatoimetaja toimetusliku otsuse, milleks talle ongi antud mandaat. „Tsensuurist saame rääkida juhul, kui peatoimetajalt võetakse eelmainitud toimetuslik vabadus ja otsustusõigus ära,“ sõnab ta.