Mati Kaalep (EAÜ juht) tõi Eesti muusikaturu fookuspäeval esile, et kohalike kultuuriürituste piletite käibemaksumäärad erinevad meie lähiturgude omadest ulmeliselt. Ei Läti, Leedu, Soome, Rootsi ega ka Poola ole kohaldanud kultuurisündmuste piletitele maksimummäära. „Kui Eestis on kontserdipileti käibemaksumäär ligikaudu kaks korda kõrgem kui Soomes ja enam kui kolm korda kõrgem kui Rootsis, siis rahvusvaheliste suurartistide kontekstis mõjutab see kõige rohkem seda, kes on üldse valmis Eestisse esinema tulema,“ sõnab Kaalep. Just nii Eesti professionaalide arvates rahvusvahelisest konkurentsist välja kukubki.

Avaldame kultuuriminister Heidy Purga vastuse: