„Kriminalistika alused“ on Eesti iseseisvuse taastamise ajast peale esimene eestikeelne kriminalistikat käsitlev õppevahend.

„Kriminalistika alused“ peamine ülesanne on tutvustada kriminalistika üldosa põhimõisteid ja selgitada nende sisu. „Selle raamatu kirjutamise vajaduse tingis aeg ise, kuna aastakümneid pole ilmunud ühtegi eestikeelset õppematerjali selles vallas. Kuritegevuse arenemisele tuleb ja saab vastu seista, täiustades kriminalistika vahendeid ja meetodeid ning tundes sealjuures põhialuseid,“ tutvustas Annika Lall raamatu kirjutamise vajadust ja toonitas, et nagu maja ehitus saab alguse vundamendist, peaks kuritegude lahendamine põhinema tugevatel alusteadmistel.

Raamatu retsensent Kalle Klandorf tunneb samuti rõõmu uuest raamatust, sest viimane eestikeelne õpik sellel teemal ilmus 1976. aastal professor Herbert Lindmäe sulest. „Mul on hea meel, et autorid pakkusid mulle võimaluse seda raamatut retsenseerida. Kuna pean end pigem endiseks politseitöö praktikuks, oli see väljakutse samavõrra huvitav kui raske. Üldiselt oleme jõudnud ajastusse, kus kuritegevus ei pruugi kasvada kvantitatiivselt, küll aga kvalitatiivselt ning me peame suutma samaväärselt kuritegevuste lahendamisel tasemel olla,“ rääkis Klandorf ja avaldas lootust, et raamat pakub huvi ja harivat lugemist ka laiemale lugejate ringile, mitte ainult otseselt kriminalistikat õppivatele tudengitele.

Teose „Kriminalistika alused“ esitlus leidis aset Vene Draamateatri kohvikus Art Salong GarO. Raamatu toimetas Kalle Klandorf ja kirjastas Merle Klandorfi kirjastus OÜ Cellarius. Teose keeletoimetaja on Koidu Raudvere.

Raamatu tutvustus

Selle raamatu kirjutamise vajaduse on tinginud aeg ise. See on Eesti iseseisvuse taastamise ajast peale esimene eestikeelne kriminalistika aluseid käsitlev õppevahend. Raamatu peamine ülesanne on kriminalistika üldosa põhimõistete tutvustamine ja nende sisu selgitamine.

Autorid käsitlevad raamatus kriminalistikateaduse klassikalist süsteemi, mis jaguneb traditsiooniliselt neljaks osaks: kriminalistika üldosaks, kriminalistikatehnikaks, kriminalistikataktikaks ja kriminalistikametoodikaks teoreetilisest aspektist. Samuti käsitletakse põhjalikumalt odoroloogia ja fonoskoopia teemasid, mida ei ole eestikeelses erialakirjanduses varem kajastatud. Raamat on mõeldud kasutamiseks sisejulgeoleku valdkonna õppuritele, õigusteaduskonna üliõpilastele, prokuratuuri ja advokatuuri töötajatele ning uurimisasutuste ametnikele. Autorid loodavad, et raamat pakub huvitavat ja harivat lugemist ka laiemale lugejate ringile.