„Kleini filmiti vahetult pärast seda, kui ta lavalt maha astus ja greenroom’i kiirustas. Ta andis korduvalt mõista, et ta ei soovi, et teda filmitakse, kuid seda ignoreeriti. Lõpuks tegi Joost kaameranaise suunas ähvardava liigutuse. Joost ei puudutanud teda. Seejärel teatati sellest juhtumist EBU-le ja politseile,“ seisab AVROTROSi avalduses.

„Oleme täna ja eile EBU-ga konsulteerinud ning erinevaid lahendusi välja pakkunud, kuid sellest hoolimata on EBU siiski otsustanud Joost Kleini diskvalifitseerida. AVROTROS peab seda meedet väga raskeks ja ebaproportsionaalseks. Et ei tekiks arusaamatusi – me seisame heade kommete eest, kuid meie arvates on diskvalifitseerimine sellise juhtumi puhul ebaproportsionaalne.“