Pikniku korraldaja sõnul on tamm kui sümbol, mis ühendab ja toob kokku erinevaid pooli. Piknik koosnes „lihtsatest saare maitsetest, mis pärinesid saarte küladest ja inimestelt“.